Πάντα ῥεῖ – Panta rhei(click > zoom)

 


Πάντα ῥεῖ καὶ οὐδὲν μένει.
Panta rhei kai ouden menei.
„Alles fließt und nichts bleibt.“


Πάντα ῥεῖ καὶ οὐδὲν μένει.
Panta rhei kai ouden menei.
“All entities move and nothing remains still”.


Yours truly

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.