Πάντα ῥεῖ – Panta rhei(click > zoom)


Πάντα ῥεῖ καὶ οὐδὲν μένει.
Panta rhei kai ouden menei.
„Alles fließt und nichts bleibt.“


Πάντα ῥεῖ καὶ οὐδὲν μένει.
Panta rhei kai ouden menei.
“All entities move and nothing remains still”.


Yours truly